Posts Tagged ‘namazda okunan surelerin türkçe okunuşları’

NAMAZ SURELERİ – NAMAZDA OKUNAN SURELER – TÜRKÇE OKUNUŞLARI VE ANLAMLARI

namaz-sureleri-kuran-i-kerim-ve-ayetel-kursi

Namazda okunan sureler okunuşları sırası ve namazda okunan sulerin türkçe okunuşu anlamı meali – “Namaz Sureleri” FATİHA SÛRESİ Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elhamdü lillâhi rabbil’ alemîn. Errahmânir’rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinassırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin) Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm ve […]