Namazda Okunacak Sureler

murat basNamaz Sureleri0 Yorum20 Ekim 2012
 

Namazda Okunacak Sureler

Fatiha Suresi   
1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er’Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.
1.Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.  3.O, rahmândır ve rahîmdir.  4.Ceza gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların  ve  sapmışların yolunu değil!
Fil Suresi  
1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl  2.Elem yec’al keydehüm fii tadliyl  3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl  4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl  5.Fecealehüm Ke asfim me’küül
1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?  2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?  3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. 4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Kureyş Suresi  
1.Li iylâafi kurayşin  2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf  3.Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt  4.Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf
1.Kureyş’e kolaylaştırıldığı,  2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,  3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Maun Suresi 
1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn  2.Fezâalikellezii yedü’ul yetiym  3.Velâa yehuddu alâa ta’aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün  6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne  7.Ve yemneuunel mâauun

1.Dini yalanlayanı gördün mü?  2.İşte o, yetimi itip kakar;  3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,  5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  6.Onlar gösteriş yapanlardır,
7.Ve hayra da mâni olurlar.

Kevser Suresi   

1.İnnâa e’taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter

1. Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.  2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.  3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kâfirun Suresi  
1.Kul yâa eyyühel kâafiruun  2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün  3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd  6.Leküm diynüküm veliye diyn
1.De ki: Ey kâfirler!   2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.  3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.  4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır
Nasr Suresi  
1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

1.Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği,  2.Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  3.Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Suresi

1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe  2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb  3.Se yaslâa nâaran zâate leheb  4.Vemraetühüü hammâaletel hatab  5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed
1.Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.  2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.   3.O, alevli bir ateşte yanacak.   4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).  5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
İhlas Suresi  
1.Kul hüvellâahü ehad  2.Ellâahüs samed  3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad
1.De ki: O, Allah birdir.  2.Allah sameddir.  3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.Onun hiçbir dengi yoktur
Felak Suresi  

1.Kul euuzü birabbil felak  2.Min şerri maa halak  3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab  4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad  5.Ve min şerri haasidin izâa hased

1.De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,  2.Yarattığı şeylerin şerrinden,  3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi  

1.Kul euuzü birabbinâas   2.Melikinnâas  3.İlâahinnâas  4.Min şerril vesvâasil hannâas  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas
1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),  3.İnsanların İlâhına.  4.O sinsi vesvesenin şerrinden,  5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.  6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Fatiha Suresi oku, Fil Suresi , Felak Suresi

Etiketler: , , , ,

Namazda Okunacak Sureler Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
Namaz Sureleri Kolay Ezberleme Yöntemleri

Namaz Sureleri Kolay Ezberleme Yöntemleri

KURAN-I KERİM – NAMAZ SURELERİ – DUALAR VE YASİN SURESİ

murat bas19 Yorum24 Aralık 2012
Ettehiyyâtü Duası

Ettehiyyâtü Duası

Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü Duası Okunuşu Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke

murat bas9 Yorum14 Haziran 2012
Kunut Duaları

Kunut Duaları

Kunut Duaları Kunut Duaları Okunuşu Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke

murat bas6 Yorum7 Haziran 2012
Sabah Namazı

Sabah Namazı

Sabah Namazı; Bu namazın vakti sabaha karşı tan yerinin ağarmaya

murat bas5 Yorum3 Temmuz 2012
Kelimeyi Tevhid nedir?

Kelimeyi Tevhid nedir?

Kelimeyi Tevhid nedir Kelimeyi Tevhid türkçe okunuşu: “La İlahe İllallah

murat bas4 Yorum25 Mayıs 2013
Namazda okunan dualar

Namazda okunan dualar

Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli & Barik, Rabbenâ, Kunut Duaları, Âyetel Kürsi    

murat bas0 Yorum25 Ekim 2014
Üç aylar ne zaman başlıyor 2014?

Üç aylar ne zaman başlıyor 2014?

Üç aylar ne zaman başlıyor ? 2014 yılı üç aylar

murat bas1 Yorum11 Nisan 2014
Cuma gününün fazileti hakkında Hadisi Şerifler

Cuma gününün fazileti hakkında Hadisi Şerifler

Cuma günü hakkında Hadisler.Cuma günü Hakkında Peygamberimizin Hadisi şerifleri.Cuma gününün

Adnan Tak0 Yorum21 Ocak 2014
Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf nedir?Tasavvuf ne anlama gelir?Tasavvuf ne demektir?Tasavvuf ve şeriat aynı

Adnan Tak0 Yorum21 Ocak 2014
Hz.Ali (R.A.)’ın Hayatı

Hz.Ali (R.A.)’ın Hayatı

Hz.Ali (R.A.)’ın Hayatı.Hazreti Alinin kısaca hayatı?hz.Ali Kimdir?     Hz.Ali

Adnan Tak0 Yorum21 Ocak 2014
Mert
Allah'ım hepinizden razı olur inşallah yaptığınız paylaşımlar için mekanınız cennet kabir'iniz geniş olsun inşallah...
emrah
allah razı olsun
mehmet
önemli olan ezberlemeden önce anlamaktır . anladıktan sonra bunlara uyalım inşallah daha kolay olacaktır
gökcenur gökcecioğlu
çok güzel çok beğendim ben allaha inanıyorum :D :)
Nisa
Duha suresi ezberliycem inşaallah yardımcı olur