Hac İle İlgili Sorular

Soru 1 : Hac vakti ne zamandır?
Cevap : Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, beş gündür.

Soru 2 : Hacda 15 günden fazla kalan, mukim olup kendisine kurban kesmesi vacip olacağı için, bayram kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiye’deki bir yakınına vekalet verip kestirebilir mi?
Cevap : Bayram kurbanını vekaleten Türkiye’de kestirmesi caizdir.

Soru 3 : Şükür kurbanını da vekaletle Türkiye’de kestirmek caiz mi?
Cevap : Şükür kurbanı Mina’da kesilir. Mekke’de bile kesilmez.

Soru 4 : Bu sene hacca giderken, Ankara’da ihramı giydik. Hacca gidemeyince çıkarmak mecburiyetinde kaldık. İhramı çıkarmanın cezası nedir?
Cevap : Mikâttan önce çıkarınca, ceza icap etmez.

Soru 5 : İhramı kefen yapmak ve kefeni zemzemle yıkamak caiz midir?
Cevap : İhramı kefen yapmak caizdir. Kefeni zemzemle yıkamak ise, Hanefi’de caiz, Şafii’de haramdır.

Soru 6 : Haccı ertelemek olur mu? Haram para ile hacca giden, hac borcundan kurtulur mu?
Cevap : Üzerine hac farz olan kimseye, haccı ertelemek, Şafii’de ve imameyne göre caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir. O sene gitmez ise, günah olur. Sonraki senelerde hacca giderse, erteleme günahı af olur. O sene, hac yolunda ölürse hac sâkıt olur.

Haram para ile hacca gidenin haccı Hanbeli’de sahih olmaz, diğer üç mezhepte, günahkâr olsa da haccı sahih olur, yani hac borcundan kurtulur.

Soru 7 : Bazı hacılar hiç iyi örnek olmuyorlar, niye böyle?
Cevap : Ahir zamanda ibadet edenler azalacak, ibadet edenlerin de ibadetlerinde çeşitli noksanlıklar bulunacaktır. Bugün ticaret için, yankesicilik için hacca gidenler yok mudur? Dünya gittikçe bozulacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir zaman gelir ki, hacca, sultanlar [devlet başkanları] gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için giderler.) [Hatib]

Soru 8 : Müslümanlardan veya kâfirlerden ayakbastı parası almak haram mıdır?
Cevap : Evet haramdır.

Soru 9 : İhramlı iken saçını kazıtmak sünnet midir?
Cevap : Vaciptir. İhramdan çıkmadan önce, başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmeli veya en az3 cm, kendisi veya başkası kırkmalı. Berber veya ustura bulamamak özür sayılmaz. Kadın, saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser.

Soru 10 : Hacda bayanlarla aynı hizada namaz kılmak zorunda kalacağız. Kâbe’de kadınlarla beraber aynı hizada namaz kılmak caiz midir?
Cevap : Evet caizdir.

Soru 11 : (Haccı kabul olanın, kul ve Hak borçlarından başka bütün günahlar affedilir) diyorsunuz. İnsanın ya kul borcu veya Hak borcu olur. Başka ne günah olur ki de, diğer günahlar tabirini kullanıyorsunuz?
Cevap : Kabul olan hac, namaz, oruç ve zekat borçlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları da verilmedikçe veya helalleşilmedikçe ödenmiş olmaz.

Diğer günahlar çoktur. Kabul olan hac, içki içmek, yalan söylemek, kumar oynamak, cünüp gezmek, domuz eti gibi haram yemek, açık gezmek, harama bakmak, müzik dinlemek, haset etmek, ipek giymek gibi birçok günahlar vardır. Kabul olan hac bu günahların affına sebep olur.

Soru 12 : Zamanımızda ne kadar parası olana hac farzdır mesela ailesinin yanında kalan bir bekâr erkek eğer hacca gidecek ve gelecek kadar parası var ise hac buna farz mıdır?
Cevap : Haccın eda şartları bulunan kimsede vücub şartları da varsa hac farz olur. Vücub şartlarından birisi de, geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve varsa geride kalan kimselere yetecek kadar, helal parası olmak.

Soru 13 : Revakların ikinci katına çıkarak Kâbe-i şerifi tavaf etmek caiz midir?
Cevap : Caiz değildir.

Soru : Vekaleten hacca gitmiş olan fakire, hac farz olur mu?
Cevap : Evet.

Soru 14 : Görevle hacca giden fakir, zengin olunca, tekrar gider mi?
Cevap : Farza niyet edince gitmez, nafileye niyet edince gider.

Soru 15 : Hacca giden, hilali görse, Suudların yanlışını anlasa, ertesi günü Arafat’a çıkması lazım mı?
Cevap : Elbette.

Soru 16 : Hacılar, ifrad hacca niyet etse, şükür kurbanı kesmez mi?
Cevap : Kesmez.

Soru 17 : Hac yapanın bütün günahları af olur mu?
Cevap : Kul hakkı ve kaza borcu af olmaz. Tehir günahı af olur.

Soru 18 : Kâbe-i şerifi yedi kere dönmek bir tavaf mı?
Cevap : Evet.

Soru 19 : Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu?
Cevap : Hac farz olmaz.

Soru 20 : Geçen sene, hacda kesemediğim şükür kurbanının kazası olarak şimdi on gün oruç tutmam lazım mı?
Cevap : Evet.

Soru 21 : Falcılığa tevbe ettim. Bu parayla hacca gitmem caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 22 : Sâkin olunan yerden hacca vekil gönderilir. Babam İzmit’te hastalanıp İstanbul’a gelince öldü. İstanbul’dan vekil gönderilir mi?
Cevap : Evet.

Soru 23 : Hacda mukim olan, kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiye’deki bir yakınına vekalet verse caiz olur mu?
Cevap : Evet.

Soru 24 : İhramlı iken düşmanı öldürmek caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 25 : Kardeşim, şu parayı al hacca git dedi. Hayır dedim günah mı?
Cevap : Günah olmaz.

Soru 26 : Her umrede şükür kurbanı kesilir mi?
Cevap : Bir umrede yapılması gereken, her umrede yapılır.

Soru 27 : Zengin hanımı tarafından, yol masrafı karşılanan fakir erkek, hanımını hacca götürmeye mecbur mu?
Cevap : Hayır.

Soru 28 : İhramlı iken, dikişli terlik giymek caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 29 : Nafile hacca başlayıp terk eden, başka sene hacceder mi?
Cevap : Hayır. Hac bir kere farzdır.

Soru 30 : Hacda, bir özürle taş atamayan, yerine vekil tayin eder mi?
Cevap : Hayır.

Soru 31 : İhramı iki omuza da sarmakta mahzur var mıdır?
Cevap : İhram, peştamal gibi, iki beyaz bez olup, biri belden aşağı sarılır, öteki de omuzlara sarılır. Tavafa başlarken sağ koltuk altından geçirilir. (Cevhere)

Soru 32 : Hacda bedava bozuk, sapık kitaplar dağıtıyorlar. Ne yapalım, imha edelim mi?
Cevap : Evet.

Soru 33 : İhramımı, kefen yapmam caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 34 : Fakirim. Beni vekil edene (Hacca gidince, bana da hac farz olur. İkinci seneki hac paramı da verirsen giderim) demek caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 35 : Haccımın sahih olmadığını zannediyorum. Tekrar hacca gidince, farz olan hacca diye niyet etmem caiz mi?
Cevap : Evet.

Soru 36 : Hacda şükür kurbanı kesemeden ölenin yerine velisi keser mi?
Cevap : Vasiyet etmiş ise kesmek lazım olur.

Soru 37 : Zengin veya fakir a’ma hac yapsa, farz sevabı alır mı?
Cevap : Hayır.

Soru 38 : Nafile hac, abdestin sünnetinden efdal demek, farzı nafile olarak yapmak, sünneti yapmaktan daha sevap, manasına gelir mi?
Cevap : Evet.

Soru 39 : Hacca gitmek yerine ülkedeki fakirleri doyursam olur mu?
Cevap : Olmaz.

Soru 40 : Kayınvalidem demişti ki, (yabancı ülkede çalışıp kazanılan para haram olur. Bu para ile hacca bile gidilmez.) Böyle şey var mı dinimizde?
Cevap : Yok öyle bir şey. Yabancı ülkede çalışıp kazanılan para haram olmaz.

Soru 41 : Hacda kurban kesmek farz mıdır?
Cevap : Vaciptir.

Soru 42 : Erkeklerin dikişli sandalet ve kemer giymeleri uygun mudur?
Cevap : Evet.

Soru 43 : Riyâllerde İslam harfleriyle yazı var. Hacda, içinde riyâl bulunan keseyi bacak arasına sarkıtmak caiz mi?
Cevap : Zaruret kadar caiz olur.

Soru 44 : Bu yıl hacca gidiyorum. Kâbe’yi görünce dua kabul oluyormuş. Kâbe’yi görünce nasıl dua edelim? “Ya Rabbi, yapacağım bütün dualarımı kabul et” diye dua etmek uygun mu?
Cevap : Biz bilmeden kendimiz için zararlı olacak dua da edebiliriz. Malın çokluğu, ömrün uzunluğu gibi şeyler hayırlı olacaksa istenmelidir. Bunu da biz bilemeyiz. Onun için dua ederken, (Ya Rabbi, yapacağım bütün hayırlı dualarımı kabul et) demeli.

Kâbe’yi görünce ve zemzem içerken, (Ya Rabbi imanla ve şehid olarak ölmeyi nasip eyle) denebilir. En uygunu da (Hakiki imana kavuştur) diye dua etmelidir. Çünkü hakiki imana kavuşunca artık imansız ölme tehlikesi yoktur.

Soru 45 : Zengin, hacca gitmeyi ertelese, sonra da fakir olsa, hacca gitmesi yine farz mı?
Cevap : Hac farz olduktan sonra mal elden çıksa da, affolmaz. Yani yine hacca gitmesi gerekir. Hacca gidemeden ölürse, yerine vekil gönderilmesi için vasiyet eder.

Soru 46 : Kadın, kocasının izni olmadan, hacca gidemez mi?
Cevap : Kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez; fakat kocası, hanımının mahremiyle, farz olan hacca gitmesine mani olamaz

Soru 47 : Hacda ihramlı iken koku sürünmek yasaktır. Ancak ihram giymeden koku sürünse sonra ihramlı iken bu kokuları etrafa saçsa, yahut, yasak olmasına rağmen başkası ihramına koku sürse, biz de onu kucaklayınca falan bize de koku geçse yahut, Kâbe-i şerife dokununca elimize koku geçse, ceza lazım olur mu?
Cevap : Hayır ceza lazım olmaz. Yasak olan bizzat kendimizin sürmesi veya başkasına (bu kokuyu bana sür) demektir.

Hac ve Örtünmek
Soru 48 : Hacdan gelen kadının örtünmesi şart mıdır?
Cevap : Hacla örtünmenin bir ilgisi yoktur. Yalnız hacdan gelen kadının değil, her Müslüman kadının örtünmesi farzdır. Büluğa erince, örtünmek şart olur. Açık gezmek haram olur. Günah işleyenin ibadetleri, mesela namazı, haccı, orucu sahih olursa da, vaat edilen büyük sevablara kavuşamaz. Namaz, hac ve oruç borcundan kurtulur. Ahirette niye bu ibadetleri yapmadın diye sormazlar, niye açık gezdin, niye şu günahları işledin diye sorarlar.

Niyetsiz Hac
Soru 49 : Kendisine hac farz olan bir kimsenin, ihrama girince, farz demese de yaptığı hac, farz hac olur mu?
Cevap : Evet, olur. Hac için Mekke’ye gidiyor, hacca niyet etmiş oluyor. Farz hac demese de, farz yerine gelmiş oluyor. (Fetava-i Hindiyye)


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>