54 Farz

 1. Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak.
 2. Helâl yimek ve içmek.
 3. Abdest almak.
 4. Beş vakit namaz kılmak.
 5. Cünüblükten gusl etmek.
 6. Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.
 7. Helâl, temiz elbise giymek.
 8. Hakka tevekkül etmek.
 9. Kanaat etmek.
 10. Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükr etmek.
 11. Kazaya râzı olmak.
 12. Belâlara sabr etmek.
 13. Günâhlardan tevbe etmek.
 14. Allah rızâsı için ibâdet etmek.
 15. Şeytanı düşman bilmek.
 16. Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak.
 17. Ölümü hak bilmek.
 18. Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.
 19. Babaya ve anaya iyilik etmek.
 20. Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek.
 21. Akrabayı ziyâret etmek.
 22. Emânete hıyânet etmemek.
 23. Dâima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.
 24. Allaha ve Resûlüne itâat etmek.
 25. Günâhdan kaçıp, ibâdetlerle meşgul olmak.
 26. Müslümân âmirlere itâat etmek.
 27. Âleme, ibret nazarıyla bakmak.
 28. Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.
 29. Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak.
 30. Kalbini temiz tutmak.
 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.
 32. Harâma bakmamak.
 33. Mü’min her hâlde, sözüne sâdık olmak.
 34. Kulağını münkerât dinlemekten korumak.
 35. İlim öğrenmek.
 36. Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.
 37. Allahın azabından emin olmayıp, dâima korkmak.
 38. Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek.
 39. Allahın rahmetinden ümid kesmemek.
 40. Nefsinin isteklerine tâbi olmamak.
 41. Allah rızası için yemek yidirmek.
 42. Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak.
 43. Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek.
 44. Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.
 45. Kalbini, günâhlardan temizlemek.
 46. Kibrli olmaktan sakınmak.
 47. Baliğ olmamış yetimin mâlını hıfz etmek.
 48. Genç oğlanlara yakın olmamak.
 49. Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak.
 50. Zulümle, kimsenin malını yimemek.
 51. Allahü teâlâya şirk koşmamak.
 52. Zinâdan kaçınmak.
 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.
 54. Yok yere yemîn etmemek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>